Aktualności

LIP 15, 2024 :: SESJA POPRAWKOWA i PRZEGLĄDY PREPARATÓW

SESJA POPRAWKOWA i PRZEGLĄDY PREPARATÓW

CZE 06, 2024 :: EGZAMIN I termin 20.06.2024

EGZAMIN I termin 20.06.2024

CZE 03, 2024 :: rozkład grup na zaliczenie OUN II 5.06.2024 r.

rozkład grup na zaliczenie OUN II 5.06.2024 r.

MAJ 23, 2024 :: rozkład grup na zaliczenie OUN I

rozkład grup na zaliczenie OUN I

MAJ 18, 2024 :: TEST II semestr i harmonogram pozostałych zaliczeń

TEST II semestr i i harmonogram pozostałych zaliczeń

MAJ 09, 2024 :: zaliczenie GIS termin 2

zaliczenie GIS termin 2

KWI 15, 2024 :: Zaliczenie GiS 1 termin

Zaliczenie GiS 1 termin

KWI 14, 2024 :: Test - I semestr II termin

Test - I semestr II termin

KWI 09, 2024 :: Przeglądy preparatów z GiS 29.04.2024 r.

Przeglądy preparatów z GiS 29.04.2024 r.

KWI 04, 2024 :: Zaliczenia - zaległości " rozbójnik" 22/24.04.2024

Zaliczenia - zaległości "rozbójnik" 22/24.04.2024

MAR 25, 2024 :: Przeglądy preparatów 28.03.2024 r.

Przeglądy preparatów 28.03.2024 r.

MAR 12, 2024 :: rozkład grup na zaliczenie BiM II 13.03.2024 r.

rozkład grup na zaliczenie BiM II

MAR 01, 2024 :: Test - I semestr 5.03.2024

Test I semestr 5.03.2024

LUT 08, 2024 :: Zaliczenie BiM I termin 4-6.03.2024 r.

Zaliczenie BiM I termin 4-6.03.2024 r.

STY 18, 2024 :: przeglądy preparatów, II termin KP

przeglądy preparatów, II termin KP

STY 05, 2024 :: Rozkład grup Szpilki KP I termin

Rozkład grup Szpilki KP I termin

GRU 15, 2023 :: Harmonogram zajęć i zaliczeń KP- update

Harmonogram zajęć i zaliczeń - KP update

GRU 06, 2023 :: Rozkład grup Szpilki KD II termin

Rozkład grup Szpilki KD II termin

LIS 29, 2023 :: Rozkład grup Szpilki KD I termin

Rozkład grup Szpilki KD I termin

LIS 08, 2023 :: Przeglądy preparatów oraz termin zaliczenia II termin KG

Przeglądy preparatów oraz termin zaliczenia II termin KG

LIS 01, 2023 :: Ćwiczenie 8 kończyna dolna

Ćwiczenie 8 kończyna dolna

PAŹ 26, 2023 :: Rozkład grup - Szpilki KG 02.11/03.11.2023

Rozkład grup - Szpilki KG 02.11/03.11.2023

PAŹ 26, 2023 :: Zasady przeprowadzania zaliczeń praktycznych w roku akademickim 2023/2024

Zasady przeprowadzania zaliczeń praktycznych w roku akademickim 2023/2024

PAŹ 03, 2023 :: Ćwiczenie 1 9-11.10.2023 r.

Ćwiczenie 1 9-11.10.2023 r.

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

.

Pracownicy

Kierownik Katedry prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
Sekretariat

 

mgr Ilona Walentyńska - Sowa - email: iwalentynska-sowa@sum.edu.pl oraz anatom@sum.edu.pl   32 208 8326

Pracownicy naukowi

Adiunkt dr n. med. Małgorzata Chowaniec - email: mchowaniec@sum.edu.pl
Adiunkt dr n. med. Tomasz Lepich - email: lepich@sum.edu.pl
dr n. med. Sham Cader - email: scader@sum.edu.pl
dr n. med. Daniel Stompel - email: dstompel@sum.edu.pl

Adiunkt dr n. med. Aneta Piwowarczyk - Nowak - email: anowak@sum.edu.pl
mgr Karol Kostro - email: kkostro@sum.edu.pl
mgr Beata Dorzak - email: bdorzak@sum.edu.pl  

mgr Aleksander Kwiatkowski - email: akwiatkowski@sum.edu.pl

mgr Weronika Wiśniewska - email: weronika.wisniewska@sum.edu.pl 

mgr Kamil Luboński- emial: kamil.lubonski@sum.edu.pl 

mgr Kacper Warakomski - email: kacper.warakomski@sum.edu.pl 

mgr Maciej Kleinert - email: mkleinert@sum.edu.pl 

lek. Dawid Jasiński - email: dawid.jasinski@sum.edu.pl 

lek. Mateusz Woryna - email: mateusz.woryna@sum.edu.pl 

                                                                                                                  

 Godziny konsultacji są ustalane indywidualnie z asystentem prowadzącym zajęcia.

Pracownicy techniczni

Zbigniew Sydor
Marceli Magiera
Bogdan Kos

tel.: 32 208 8337

 

Sekretariat


Sekretariat Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 
  09:00 - 13:00

Zalecany jest kontakt mailowy

anatom@sum.edu.pl

lub telefoniczny

32/ 208 83 26 

Student

Niezbędne informacje dla studentów

Informacje dla studentów

 

1. Ubiór zgodnie z Regulaminem

Literatura

Memorix
Anatomia
pod red. B. Ciszek, K. Krasucki
Edra&Urban

Anatomia Prawidłowa Człowieka
Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy
Tom I, II, III, IVMichał SzpindaEdra&Urban

Bochenek Anatomia człowieka tom I-V
A. Bochenek, M. Reicher
PZWL Warszawa

Uzupełniający podręcznik:
Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna
Janusz Moryś, Olgierd Narkiewicz
Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Uzupełniający podręcznik:
Neuroanatomia kliniczna
Paul A. Young, Paul H. Young, Daniel L. Tolbert, Janusz Moryś
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Regulaminy, sylabus, programy ćwiczeń,

1. Regulaminy

 Regulamin  2023/2024

 

2. Sylabus

Sylabus 2023/2024

 Sylabus 2022/2023

3. Programy Cwiczeń

Plan ćwiczeń OUN

Plan ćwiczeń GiS

Plan ćwiczeń BiM 2023/2024

Plan ćwiczeń KP

Plan ćwiczeń KG 2023/2024

Plan ćwiczeń KG FBB 2023/2024

Plan ćwiczeń KD 2023/2024

 

 

STN

Stundeckie Koło Naukowe

Koło naukowe

Regulamin STN 2023/2024

 

Studenckie Koło Naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej WNMK SUM zrzesza studentów kierunku lekarskiego, którzy swoje zainteresowania naukowe skupiają wokół anatomii człowieka.

Członkowie koła mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej oraz nabywania umiejętności praktycznych. W ramach działalności koła istnieje możliwość preparowania ludzkich zwłok oraz prowadzenie badań naukowych.

Wyniki naszych badań publikowane są w renomowanych czasopismach i monografiach w kraju i za granicą. Ponadto członkowie koła mają możliwość czynnego lub biernego uczestnictwa w licznych konferencjach naukowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Członkowie koła regularnie spotykają się podczas zebrań, na których prezentowane są najbardziej interesujące zagadnienia z zakresu anatomii człowieka, a także omawiane są bieżące sprawy dotyczące działalności koła. Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

Radosław Karaś – przewodniczący (s82860@365.sum.edu.pl) dr n. med. Tomasz Lepich – opiekun (lepich@sum.edu.pl)

 

W dniach 7-9 czerwca 2024 r. odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. W ramach wydarzenia odbyły się trzy panele tematyczne. W pierwszym dniu konferencji odbył się panel farmaceutyczno-medyczny, na którym z dużym sukcesem wystąpili członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej WNMK SUM prezentując prace:
- ,,Znaczenie analogów GLP-1 w leczeniu otyłości” (Konrad Barszczewski, Radosław Karaś) - 1. miejsce,
- ,,Ludzkie zwłoki na zajęciach anatomii - opinia studentów medycyny” (Martyna Rożek, Jakub Michalski, Radosław Karaś, Gabriela Rembiecha, Michał Serafin) - 3. miejsce,
- ,,Co wspólnego z przewodem Botalla płodu ma kwas acetylosalicylowy i... Truskawki?” (Radosław Karaś, Konrad Barszczewski),
- ,,Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2) jako przykład leków o jednym punkcie uchwytu i wielokierunkowych korzyściach dla pacjenta” (Konrad Barszczewski, Radosław Karaś).

Realizacja prac oraz wystąpienia o tak różnorodnej tematyce były możliwe dzięki wsparciu dr n. med. Tomasza Lepicha – wieloletniego wykładowcy anatomii, ale także lekarza specjalistę chorób wewnętrznych oraz kardiologii.

 

 

5 czerwca 2024 r. we Wrocławiu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców „Wieczór Naukowca 2024 – Wokół Człowieka” organizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Wydarzenie składało się z pięciu sesji tematycznych (nauki o sporcie, rehabilitacja, terapia zajęciowa, tematy różne oraz sesja plakatowa). Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym ,,Potencjał marki osobistej” wygłoszonym przez dr hab. Barbarę Mróz-Gorgoń, prof. UEW.

Czynny udział w konferencji wziął Radosław Karaś - przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej WNMK SUM. Wystąpienie ,,Arkada Frohsa - błoniasta czy ścięgnista. Badanie z wykorzystaniem ludzkich zwłok” cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników i słuchaczy konferencji. Udział w przygotowaniu wystąpienia miała także Aleksandra Kępczyńska oraz lek. Krzysztof Starszak. Opiekunem naukowym wystąpienia był dr n. med. Tomasz Lepich – opiekun Koła Naukowego.

 

 

 

Miło nam poinformować, że nasza praca naukowa pt. ,,Study of social awareness regarding body donations for scientific and educational purposes” została przyjęta do publikacji w oficjalnym czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Anatomicznego – Folia Morphologica (1.2 Impact Factor). Praca ta objęła największą jak do tej pory grupę badawczą na świecie w tematyce donacji zwłok na cele naukowo-dydaktyczne. Praca była realizowana w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej WNMK SUM.

Karaś R, Lepich T, Starszak K, Bajor G. Study of social awareness regarding body donations for scientific and educational purposes. Folia Morphol (Warsz). 2024 May 17. Doi: 10.5603/fm.100032. Epub ahead of print. PMID: 38757497.

Praca jest dostępna na stronie internetowej:

https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/100032

 

 

W dniach 15-17 mają 2024 r. odbyła się międzynarodowa konferencja International Medical Congress of Silesia” SIMC 2024. Studentki i Studenci Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej WNMK SUM zaprezentowali na niej trzy prace naukowe, zdobywając dwa 1. miejsca.

Human body in the dissection room – what do you think about it? – 1. miejsce w sesji nauk podstawowych, biotechnologii i inżynierii biomedycznej

Martyna Rożek, Radosław Karaś, Michał Serafin, Gabriela Rembiecha, Jakub Michalsk

The human body – an invaluable element in the training of future health professionals – 1. miejsce w sesji zdrowia publicznego

Radosław Karaś, Aleksandra Kępczyńska, Bartosz Pomianowski, Konrad Barszczewski

Analysis of the anatomy of the radial nerve and the arcade of Frohse in the cubital fossa using human cadavers – sesja nauk podstawowych, biotechnologii i inżynierii biomedycznej

Kamil Górecki, Radosław Karaś, Aleksandra Kępczyńska

 

Autorom prac gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Opiekun naukowy prezentowanych dr n. med. Tomasz Lepich – opiekun SKN KAP

 

Kontakt

z nami

Kontakt

ADRES:
ul. Medyków 18
40-762 Katowice
TELEFON:
+48 (32) 208 83 26
E-MAIL:
anatom@sum.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

ul. Medyków 18
40-752 Katowice

telefon. (32) 208 83 26
e-mail. anatom@sum.edu.pl