STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Koło Naukowe STN
Zuryfix
PUNKTY ANAT.
Punkty Anatomiczne
Zajęcia 31.10.2018
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-10-30
Studenci, którzy mają zajęcia w dniu 31.10.2018 po godzinie 14.00 w związku z godzinami rektorskimi przychodzą w godzinach wcześniejszych od 8-14.00 w miarę równych grupach.

Lista na drugi termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-10-26
Lista studentów na drugi termin zaliczenia z Osteologii będzie dostępna na platformie e-learningowej w dniu jutrzejszym.
Wyniki zaliczeń na kontach
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-10-25
Wszystkie wyniki z zaliczeń teoretycznych (test) czy z zaliczeń praktycznych (szpilki) będą pojawiać się na indywidualnych kontach studentów. Prosimy śledzić własne konto i nie pytać o termin pojawienia się wyników. Dotyczy to obecnego jak i kolejnych zaliczeń.

Studenci z grupy G4 otrzymają swoje wyniki wkrótce.

Założenie konta SUM - bez legitymacji studenckiej
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-10-19
Do założenia konta pocztowego SUM nie jest wymagane posiadanie legitymacji studenckiej a jedynie nr albumu.

Prosimy o pilne zakładanie kont pocztowych SUM. Bez niego nie będzie możliwości przystąpienia do zaliczenia. Skutkować to będzie brakiem zaliczenia w 1 terminie.
Uwaga studenci!
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-10-15
Przypominamy, że każdy student, zobowiązany jest do założenia konta pocztowego na stronie https://informatyka.sum.edu.pl/poczta-elektroniczna-student/

Brak konta konta skutkuje tym, że student nie będzie mógł brać udziału w zaliczeniach i automatycznie otrzyma niezaliczenie z danego tematu.
KONIECZNIE PRZECZYTAĆ!
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-10-12
Student musi założyć konto pocztowe ze swoim imieniem i nazwiskiem w loginie.
składnia: imię.nazwisko@med.sum.edu.pl

Inne wymyślone loginy nie będą uwzględniane.

Przykład:

Jan.Kowalski@med.sum.edu.pl


Student zobowiązany jest do zapamiętania swojego loginu oraz hasła. W przeciwnym razie nie będzie mógł uczestniczyć w zaliczeniach i egzaminach z anatomii.
Wymóg założenia studenckiego konta pocztowego
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-10-12
PRZYPOMINAMY!

Adres do założenia studenckiego konta elektronicznego:

https://informatyka.sum.edu.pl/poczta-elektroniczna-student/

Konto jest wymagane, aby mieć dostęp do platformy e-learningowej oraz e-testera.

Bez założonego konta student nie będzie mógł brać udziału w zaliczeniach i tym samym nie będzie na koniec klasyfikowany.
Kontakt do asystentów
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-10-01
Wszelkie zapytania dotyczące zajęć z anatomii oraz zwolnienia lekarskie prosimy kierować bezpośrednio do swoich asystentów na ich adresy mailowe lub osobiście:

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor - gbajor@sum.edu.pl

adiunkt Małgorzata Chowaniec - mchowaniec@sum.edu.pl

adiunkt Przemysław Węglarz -
przemyslaw.weglarz@sum.edu.pl

dr n. med. Sham Cader - scader@sum.edu.pl

adiunkt Tomasz Lepich - lepich@sum.edu.pl

lek. med. Andrzej Kaśkosz - akaskosz@sum.edu.pl

lek. med. Daniel Stompel - dstompel@sum.edu.pl

mgr Aneta Piwowarczyk-Nowak - anowak@sum.edu.pl

mgr Karol Kostro - kkostro@sum.edu.pl

mgr Beata Dorzak - bdorzak@sum.edu.pl
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2018-09-25
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM