STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Koło Naukowe STN
Zuryfix
PUNKTY ANAT.
Punkty Anatomiczne
Zagadnienia kliniczne - Głowa i szyja
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-24
Zagadnienia kliniczne z głowy i szyi do przygotowania przez Studentów

28.05 i 30.05.2018

Proszę się podzielić między sobą. Każdy Student ma przygotować krótką prezentacje
Czas na omówienie tematu nie może przekraczać 3-4 minut (nie więcej niż 3 slajdy)
Należy przedstawić również najważniejsze implikacje kliniczne budowy anatomicznej!

1. Żyły oczodołu – połączenia i kierunki odpływu krwi
2. Zatoki opony twardej – podział
3. Topografia zatoki jamistej
4. Topografia zatoki esowatej
5. Unaczynienie i unerwienie opony twardej
6. Topografia przysadki mózgowej
7. Topografia zatok przynosowych
8. Topografia gruczołu tarczowego
9. Gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej i ich zakres unaczynienia
10. Gałęzie tętnicy szczękowej i ich zakres unaczynienia
11. Pęczek naczyniowo-nerwowy szyi – topografia
12. Szczelina mięśni pochyłych przednia i tylna – ograniczenia, zawartość
13. Topografia i umocowania osklepka opłucnej
14. Trójkąty okolicy przedniej szyi – ograniczenia, zawartość
15. Trójkąty okolicy bocznej szyi – ograniczenia, zawartość
16. Topografia przestrzeni przygardłowej i zagardłowej
17. Topografia ślinianki przyusznej
18. Topografia trójkąta podpotylicznego
19. Splot szyjny
20. Unerwienie współczulne w obszarze głowy i szyi


Sekretariat - zmiana godzin.
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-05-22
W dniach 22.05.2018 r. do 4.06.2018 r. sekretariat dla studentów będzie czynny w godz. 11:00 do 13:00.
Sprawdzian teoretyczny z Brzucha
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-05-21
Sprawdzian teoretyczny z Brzucha - podział na sale wg. nazwisk:

Sądówka godz. 7:00 – H – K

A3 godz. 7:30 – N – Ż

CSK A godz. 7:30 A – F

CSK B godz. 7:30 – L – M oraz G
Zagadnienia kliniczne - kończyna górna i dolna
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-18
Zagadnienia kliniczne z osteologii, kończyny górnej i kończyny dolnej do przygotowania przez Studentów

24-25.05.2018

1. Anatomiczne podłoże urazów stawu ramiennego i kości ramiennej (zwichnięcia stawu ramiennego złamania kości ramiennej) i wynikające z tego zagrożenia uszkodzeń struktur sąsiednich.
2. Porażenia części nadobojczykowej splotu ramiennego (przyczyny i objawy)
A. Zespół Erba Duchenne’a
B. Zespół Klumpkego
C. Zespół środkowy
3. Porażenie nerwu piersiowo-grzbietowego (przyczyny i objawy)
4. Uszkodzenie nerwu grzbietowego łopatki (przyczyny i objawy)
5. Porażenie nerwu pachowego (przyczyny i objawy)
6. Porażenie nerwu mięśniowo-skórnego (przyczyny i objawy)
7. Porażenie nerwu pośrodkowego (przyczyny i objawy w zależności od miejsca uszkodzenia)+zespół mięśnia nawrotnego obłego
8. Porażenie nerwu łokciowego (przyczyny i objawy w zależności od miejsca uszkodzenia)
Zespoły uciskowe nerwu łokciowego (kanału n. łokciowego, zespół kanału Guyona)
9. Porażenie nerwu promieniowego (przyczyny i objawy w zależności od miejsca uszkodzenia)
10. Urazy stawu barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego, złamania obojczyka
11. Zespół cieśni nadgarstka
12. Zespół ciasnoty podbarkowej, Zapalenie i zerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
13. Zespół mięśnia nadgrzebieniowego, Zespół stożka rotatorów
14. Łokieć tenisisty
15. Łokieć golfisty
16. Topografia jamy pachowej, Ucisk tętnicy pachowej
17. Topografia dołu łokciowego z uwzględnieniem zmiennego przebiegu gałęzi tętnicy ramiennej
18. Przykurcz Dupuytrena
19. Rozerwanie łuków dłoniowych
20. Kciuk narciarza i kciuk jeźdźcy byków
21. Zwichnięcia i złamania nadgarstka

22. kąt szyjkowo-trzonowy kości udowej- biodro szpotawe i koślawe, kolana koślawe i szpotawe
23. martwica głowy kości udowej – przyczyny, objawy i skutki
24. złamanie szyjki kości udowej -powikłania
25. stopa szpotawa i koślawa
26. podłoże anatomiczne urazów łąkotek i ubytków w ich obrębie
27. urazy więzadeł krzyżowych kolana – objaw szufladkowy
28. wysklepienie stopy –płaskostopie
29. najczęstsze urazy w obrębie stawu skokowo-goleniowego
30. Zespoły przedziałowe i nacięcia powięzi goleni
31. Złamania i zwichnięcia rzepki, rozmiękanie rzepki
32. Badanie odruchu kolanowego, skokowego, mięśnia dwugłowego ramienia, trójgłowego ramienia
33. Przepukliny udowe – kanał udowy
34. Urazy mięśni kulszowo-goleniowych
35. Uszkodzenie nerwu pośladkowego górnego
36. Uszkodzenie nerwu pośladkowego dolnego
37. Uszkodzenie nerwu kulszowego
38. Uszkodzenie nerwów strzałkowych
39. Uszkodzenie nerwu piszczelowego
40. Topografia trójkąta udowego – cewnikowanie żyły udowej i urazy tętnicy udowej
41. Paluch koślawy, palec młotkowaty
42. „Wieniec śmierci” corona mortis

Proszę się podzielić między sobą. Każdy Student ma przygotować krótką prezentacje


SCAPULA AUREA 2018 eliminacje wewnętrzne - WYNIKI
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-18
SCAPULA AUREA 2018 eliminacje wewnętrzne - WYNIKI


1. WL269
2. WL524
3. WL016

Gratulacje ! :)
SCAPULA AUREA 2018 eliminacje wewnętrzne - klucz
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-17
Konkurs anatomiczny Złota Łopatka eliminacje wewnętrzne 17.05.2018

1. Sulcus popliteus
2. Processus calcaneus (os cuboideum)
3. Processus vaginalis ossis sphenoidalis
4. Area vestibularis superior
5. M. stylohyoideus
6. A. submentalis
7. A. suprarenalis media
8. Plexus testicularis
9. Truncus sympaticus
10. V. azygos
11. Utriculus prostaticus (coliculus seminalis)
12. Ramus profundus nervi radialis
13. Ramus obturatorius, ramus pubicus arteriae epigastricae inferior
14. M. levator ani
15. N. digitalis dorsalis (ramus superficialis nervi radialis)
16. M. extensor pollicis longus
17. V. iliolumbalis
18. M. obturator externus
19. A. (ramus) cecalis anterior
20. M. serratus posterior inferior
21. M. fibularis longus
22. Lig. talofibulare posterius
23. Canalis analis
24. V. dorsalis penis (profunda)
25. V. pudenda externa
26. M. cricothyroideus
27. V. saphena magna
28. N. tibialis
29. NC V
30. M. pterygoideus lateralis
31. V. phrenica inferior
32. A. intercostalis posterior
33. Foramen venorum minimarum, foramina venorum minimarum
34. Ureter
35. Recessus opticus (supraopticus)
36. Pyramis cerebellum
37. Area foreli H2 fasciculus lentiformis
38. A. meningea media ramus frontalis (anterior)
39. A. thoracica interna
40. V. cordis media
41. V.pulmonalis sinistra inferior
42. Vv. Thyroideae inferiores
43. M. sphincter urethrae internus
44. Ramus vaginalis arteriae uterinae
45. M. thyroarytenoideus
46. Cornu superius cartilago thyroidea
47. Ramus dorsalis nervi ulnaris
48. Plica semilunaris
49. M. plantaris
50. Canaliculus cochleae (apertura externa canaliculi cochleae)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym

Zaliczenie testowe I termin - abdomen, pelvis
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-14
Zaliczenie testowe I termin - abdomen, pelvis odbędzie się 22.05.2018
Podział Studentów na sale w późniejszym terminie.
zaliczenie praktyczne I termin - abdomen, pelvis
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-14


UWAGA !!!

Zmiana terminu
Zaliczenie praktyczne - abdomen, pelvis I termin odbędzie się 21.05.2018 i 23.05.2018
Zaliczenie testowe z OUN III termin
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-10
Zaliczenie teoretyczne z tematu ośrodkowy układ nerwowy odbędzie się 15.05.2018 o godz 8:00.
Scapula Aurea 2018, Gdańsk
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-05-10
Scapula Aurea 2018 Gdańsk
Studenci, którzy chcą brać udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2018 proszeni są o pisemne zgłaszanie udziału w sekretariacie Katedry do dnia 14.05.2018 do godz.14.00
Warunkiem przystąpienia do eliminacji jest:
-zaliczenie wszystkich kolokwiów teoretycznych jak i praktycznych w pierwszych terminach.
Eliminacje wewnętrzne odbędą się 17.05.2018 o godz 12:00. W tym samym dniu zarówno część praktyczna i teoretyczna

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej,
Dr hab. Grzegorz Bajor
ZWOLNIENIA LEKARSKIE
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-02-02
Zwolnienia L4 nie będą przyjmowane w sekretariacie katedry. Takie zwolnienia muszą być kierowane tylko i wyłącznie do swoich asystentów bezpośrednio lub na e-maila.
Kontakt do asystentów
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-11-30
Wszelkie zapytania dotyczące zajęć z anatomii oraz zwolnienia lekarskie prosimy kierować bezpośrednio do swoich asystentów na ich adresy mailowe lub osobiście:

prof. nazdw. SUM dr hab. n. med. Grzegorz Bajor - gbajor@sum.edu.pl

adiunkt Małgorzata Chowaniec - mchowaniec@sum.edu.pl

adiunkt Przemysław Węglarz -
przemyslaw.weglarz@sum.edu.pl

dr n. med. Sham Cader - scader@sum.edu.pl

adiunkt Tomasz Lepich - lepich@sum.edu.pl

lek. med. Andrzej Kaśkosz - akaskosz@sum.edu.pl

lek. med. Daniel Stompel - dstompel@sum.edu.pl

mgr Aneta Piwowarczyk-Nowak - anowak@sum.edu.pl

mgr Karol Kostro - kkostro@sum.edu.pl

mgr Beata Dorzak - bdorzak@sum.edu.pl
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2017-09-14
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM