STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Koło Naukowe STN
Zuryfix
PUNKTY ANAT.
Punkty Anatomiczne
3 termin egzaminu końcowego - wyniki
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-09-17
LOGIN - TEST - SZPILKI - ŚREDNIA - OCENA


WL-390 - 158 - 60 - 61,6 - 3.0
WL-999 - 193 - 51 - 64,1 - 3.0
WL-211 - 202 - 52 - 66,4 - 3.0
WL-020 - 190 - 57 - 66,5 - 3.0
WL-087 - 212 - 77 - 80,9 - 5.0
EGZAMIN II termin KLUCZ
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-09-04
EGZAMIN II termin 4.09.2018

1. Os capitatum
2. Processus coronoideus
3. Facies auricularis
4. Foramen processus transversi/ foramen transversarium
5. Lig. coracoacromiale
6. M. teres maior
7. M. subscapularis
8. Atrium sinistrum
9. N. femoralis
10. M. zygomaticus maior
11. M. intercostalis externus
12. N. vagus sin.
13. A. circumflexa femoris lateralis
14. A. poplitea
15. A. saphena parva
16. N. fibularis communis
17. Lig. cruciatum anterius
18. M. extensor hallucis longus
19. A. ulnaris
20. N. medianus
21. A. subscapularis
22. M. flexor carpi radialis
23. V. iliaca externa
24. M. iliopsoas
25. Lig. ovarii proprium
26. Sinus epididymidis
27. M. transversus abdominis
28. A. epigastrica inferior
29. Ureter (dex.)
30. A. renalis dex.
31. M. cricoarythenoideus posterior
32. Bifurcatio tracheae
33. M. papillaris posterior, ventriculus sinister
34. Truncus brachiocephalicus
35. N. phrenicus (sin.)
36. V. cava superior
37. Omentum maius/ epiplon
38. M. pronator teres
39. A. hepatica propria
40. A. mesenterica superior
41. Lig. falciforme hepatis
42. Fundus vesicae felleae
43. M. genioglossus
44. A. carotis interna
45. Comissura anterior
46. NC III
47. A. basilaris
48. A. cerebri posterior
49. Canalis musculotubarius
50. Foramen rotundum
Dodatkowe terminy - wyniki
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2018-08-31
Wszystkie osoby, które podchodziły dzisiaj do dodatkowego terminu zaliczeń zdały z wyjątkiem dwóch osób:

WL-303 - brak zaliczenia z kończyny górnej oraz głowy i szyi

WL-212 - brak zaliczenia z kończyny dolnejHarmonogram przegląów i zaliczeń przed sesją poprawkową
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2018-08-08
Przeglądy preparatów dla Studentów przed 2 terminem egzaminu oraz dla osób mających dodatkowe terminy odbęda się we wtorek i srodę (28 i 29.08.2018) od godz. 9.00 do godz. 13.00

Dodatkowe terminy dla Studentów, którzy złozyli podania do Kierownika Katedry o dodatkowy termin odbęda się w w pątek (31.08.2018).

Konczyna dolna - 8:00
Kończyna górna - 9:00
Klatka piersiowa - 9:30
Głowa i szyja - 9:45
Brzuch i miednica - 10:15
OUN - 11:00
II termin

część praktyczna
04.09.2018 godz. 9:00

część teoretyczna
10.09.2018 godz10:00 sala A3


III termin

część praktyczna
12.09.2018- godz. 9:00

część teoretyczna
14.09.2018 godz. 10:00

Kontakt do asystentów
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-11-30
Wszelkie zapytania dotyczące zajęć z anatomii oraz zwolnienia lekarskie prosimy kierować bezpośrednio do swoich asystentów na ich adresy mailowe lub osobiście:

prof. nazdw. SUM dr hab. n. med. Grzegorz Bajor - gbajor@sum.edu.pl

adiunkt Małgorzata Chowaniec - mchowaniec@sum.edu.pl

adiunkt Przemysław Węglarz -
przemyslaw.weglarz@sum.edu.pl

dr n. med. Sham Cader - scader@sum.edu.pl

adiunkt Tomasz Lepich - lepich@sum.edu.pl

lek. med. Andrzej Kaśkosz - akaskosz@sum.edu.pl

lek. med. Daniel Stompel - dstompel@sum.edu.pl

mgr Aneta Piwowarczyk-Nowak - anowak@sum.edu.pl

mgr Karol Kostro - kkostro@sum.edu.pl

mgr Beata Dorzak - bdorzak@sum.edu.pl
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2017-09-14
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM